Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Διαγωνισμός για εκδρομή στη Σαντορίνη

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την εκπαιδευτική εκδρομή στη Σαντορίνη. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Οur travel. 
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

Διαγωνισμός για εκδρομή στην Κρήτη

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Οur travel. 

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Διαγωνισμός για εκδρομή στις Βρυξέλλες

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την εκπαιδευτική εκδρομή στις Βρυξέλλες. Από τον διαγωνισμό απεκλείσθει το ταξιδιωτικό γραφείο Vlassopoulos travel services, λόγω μη έγκαιρης κατάθεσης της προσφοράς. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο  Our Travel.


Happy Days

Our Travel

Zorpidis

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Διαγωνισμός για εκδρομή στη Βενετία

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την εκπαιδευτική εκδρομή στη Βενετία. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο  IQ HOLIDAYS.


IQ HOLIDAYS

Vlassopoloulos

Zorpidis

Διαγωνισμός για εκδρομή στο CERN (Γενεύη)

Την Τρίτη  8 Οκτωβρίου 2019, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την εκπαιδευτική εκδρομή στο CERN στη Γενεύη. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Οur travel. 

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Διαγωνισμός για εκδρομή στη Σύρο

Την Πέμπτη,  14 Μαρτίου 2019,  αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του σχολείου, εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου, για την 3-ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Γυμνασίου στη Σύρο. Αρχικά, η επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Connection, το οποίο είχε  την χαμηλότερη τιμή με μεγάλη διαφορά από την επόμενη προσφορά. Μετά από έλεγχο που έγινε εκ μέρους μας, αποδείχθηκε ότι το προτεινόμενο εκ μέρους του πρακτορείου ξενοδοχείο, δεν ήταν διαθέσιμο στις ζητούμενες ημερομηνίες και κακώς είχε συμπεριληφθεί στην προσφορά. Για το λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών  προχώρησε ομόφωνα στην ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο  Our Travel, το οποίο πληρούσε όλες τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Διαγωνισμός για εκδρομή στην Καλαμάτα

Την Τρίτη  12 Μαρτίου 2019, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του σχολείου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και εκπρόσωπος του μαθητικού συμβουλίου για την εκπαιδευτική εκδρομή στη Καλαμάτα. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο our travel